Editio Vinifera®

Slovensko leží na severnej hranici ekonomicky udržateľného vinohradníctva a jeho terroir, či už z hľadiska podnebia, pôdy alebo topografie, patrí k jedným z najpestrejších na svete. Množstvo odrôd viniča, ktoré sa na Slovensku kultivujú, prispieva k rozmanitosti našich vín. Tradičné odrody, pestované v Karpatskej kotline od stredoveku, sú jednak pôvodné (napríklad Veltlíny, Frankovka modrá, Furmint, Lipovina) alebo sa sem dostali počas križiackych výprav, prípadne ich so sebou priniesli cisterciáni pri zakladaní kláštorov (pravdepodobne Pinot či Tramín) alebo kolonizátori z dnešného Talianska, Nemecka a iných krajín začiatkom 13.storočia (Silvány, Rizling a i.). Predpokladá sa, že Muškát žltý patrí k najstarším dodnes pestovaným odrodám u nás a je možné, že sa k nám dostal zo Stredomoria. Slovensko disponuje širokou škálou originálnych novo vyšľachtených odrôd, ktoré boli doslova „ušité“ na mieru slovenského terroir. Devín, Breslava, Dunaj, Nitria, Hron, Váh, Rimava, Rudava, Torysa – za všetkými stojí svetoznáma šľachtiteľka viniča, Dorota Pospíšilová, a mnohí vinohradníci a vinári, ktorí sa podieľali na ich odskúšaní a uvedení do praxe. Vína z týchto odrôd dnes priťahujú na seba pozornosť vinárskeho sveta svojou originalitou a vysokou kvalitou. Nadväzujú tak na slávu vín dorábaných na území dnešného Slovenska, ktoré podrobne popísal uhorský polyhistor slovenského pôvodu Matej Bel začiatkom 18.storočia.

Editio Vinifera®Editio Vinifera® je produktová línia, v ktorej Vám prinášame limitované série vín z tradičných odrôd a slovenských novošľachtencov, ročníkové i neročníkové. Na ich tvorbe sa podieľajú slovenskí vinohradníci, vinári a enologička Edita Ďurčová. Cuvée s prívlastkom Tradition predstavujú výnimočnosť spojenia veľkých odrôd v danom mieste a čase. Cuvée s názvom novo vyšľachtenej slovenskej drody prinášajú vzájomnú interakciu slovenskej originality a časom overenej klasiky. 

"Všetky vína z našej vínorodej edície sú vyrobené z hrozna pochádzajúceho z vinohradov známych slovenských vinárov. Pri tvorbe jednotlivých cuvée hľadáme harmóniu a originalitu. Chceme ju nájsť v úprimných vínach s jednoznačnou pečaťou pôvodu a svojským charakterom každého z nich. Ich spoločnou črtou je typický štýl Editio Vinifera®: jemnosť a sviežosť, nevtieravá kvetinová aromatika a čistá ovocná chuť, ľahkosť, elegancia a celková harmónia." (Edita Ďurčová)

2% z predaja vín Editio Vinifera venujeme na podporu kreatívnych aktivít mentálne znevýhodnených ľudí.

Galéria vín

Copyright © 2010-2014 VINALMA. Všetky práva vyhradené. | Aktuality | Kontakt

design by OKweb Design by OKweb & Free CSS Templates | Admin